BIENVENID@ INVITADO

کار درمانگران اطفال به حوزه‌های توانایی فیزیکی اعم از توانمندی‌های حرکتی کوچک و بزرگ، پردازش حسی و تعدیل، مهارت دست‌نویسی، حرکتی دیداری و خودمراقبتی پرداخته و تکنیک‌های درمانی گسترده‌ای را در این راستا به کار می‌برند. طرح جامع مرکز کاردرمانی کودکان در مشهد شامل تمریناتی در حوزه‌های دست خط، فعالیت روزانه، مهارت ادراکی – بصری، ادغام حرکتی – بصری، تغذیه، تعامل اجتماعی، تعامل با همسالان، قدرت و هماهنگی، خودتنظیمی و پردازش حسی می‌باشد. کاردرمانی برای طیف گسترده‌ای از اختلالات از جمله اوتیسم، آسیب هنگام تولد، فلج مغزی، آرتریت روماتوئید نوجوانان، اختلال پردازش حسی، آسیب مغزی یا نخاعی و غیره نیز مؤثر و مفید است. برخی از تکنیک‌های کاردرمانی کلینیک تخصصی توانبخشان شامل: • تصویرسازی ذهنی در کودکان تصویرسازی ذهنی از جمله تکنیک‌های مرکز کاردرمانی کودکان در مشهد، جهت بهبود دیرکرد حرکتی محسوب می‌شود. در این رویکرد، از کودک در خواست می‌شود نخست فعالیت را مشاهده کرده تا بتواند تمام مراحل را در ذهن مرور کند، سپس انجام عملی تمرین با وی آغاز می‌گردد. • رویکرد درکی - حرکتی در کودکان به کمک این شیوه هماهنگی عضلانی کودک در تمامی زمینه‌ها بهبودیافته و در کنار آن توانمندی گفتاری نیز توسعه می‌یابد.